lnwshop logo

แจ้งการจัดส่งพัสดุ

ค้นหาพัสดุของคุณที่จัดส่งด้วย TP Logistic  (คลิ๊ก)


รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24690 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:20 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24691 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:20 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24689 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:19 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24615 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:17 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา กำหนดเวลาไม่ได้ ตรวจสอบ Tracking ไม่ได้ น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ
PB578543670TH
สำหรับพัสดุธรรมดา:- ไปรษณีย์ไม่เปิดให้บริการตรวจสอบ รหัสพัสดุ ทางเว็ปไซต์ เพียงสอบถามได้ที่ Call Center ของไปรษณีย์ โทร.1545
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24679 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:16 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24675 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:16 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24566 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:15 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24688 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:14 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24662 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:13 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24685 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:12 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24684 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:11 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24667 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:09 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24669 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:08 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24678 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:05 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24677 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:04 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24670 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:03 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24672 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:02 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24645 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:01 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ได้ส่งไปพร้อมกัน อยู่ในกล่องสินค้าแล้ว
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24666 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:01 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24694 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:01 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ได้ส่งไปพร้อมกัน อยู่ในกล่องสินค้าแล้ว
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24487 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:00 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ได้ส่งไปพร้อมกัน อยู่ในกล่องสินค้าแล้ว
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24665 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 17:00 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24663 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 16:59 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24658 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 16:58 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24594 วันที่ทำการจัดส่ง :12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 16:56 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24664 วันที่ทำการจัดส่ง :13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 16:56 น.
วิธีการจัดส่ง :EMS : น.น.ไม่เกิน 20 กก ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ ( ไปรษณีย์ไทย )
EMS:- ตรวจสอบ รหัสพัสดุได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ได้ส่งไปพร้อมกัน อยู่ในกล่องสินค้าแล้ว
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24686 วันที่ทำการจัดส่ง :14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 15:45 น.
วิธีการจัดส่ง :TP Logistics พัสดุภัณฑ์ไทย (Express จัดส่งถึงบ้าน ทุกขนาดสินค้า) น.น.ไม่เกิน 500 ก.ก. ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ
CBI041703290006 กรุณาเปิดโทรศัพท์มือถือ รอรับสายที่จะติดต่อจากทาง TP Logistics เพื่อส่งสินค้าให้กับท่าน และ ตรวจสอบ Tracking ได้ที่ http://www.thaiparcels.com/ecom/dtrack.php
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24680 วันที่ทำการจัดส่ง :14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 15:44 น.
วิธีการจัดส่ง :TP Logistics พัสดุภัณฑ์ไทย (Express จัดส่งถึงบ้าน ทุกขนาดสินค้า) น.น.ไม่เกิน 500 ก.ก. ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ
CBI041703290005 กรุณาเปิดโทรศัพท์มือถือ รอรับสายที่จะติดต่อจากทาง TP Logistics เพื่อส่งสินค้าให้กับท่าน และ ตรวจสอบ Tracking ได้ที่ http://www.thaiparcels.com/ecom/dtrack.php
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24656 วันที่ทำการจัดส่ง :14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 15:44 น.
วิธีการจัดส่ง :TP Logistics พัสดุภัณฑ์ไทย (Express จัดส่งถึงบ้าน ทุกขนาดสินค้า) น.น.ไม่เกิน 500 ก.ก. ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ
CBI041703290004 กรุณาเปิดโทรศัพท์มือถือ รอรับสายที่จะติดต่อจากทาง TP Logistics เพื่อส่งสินค้าให้กับท่าน และ ตรวจสอบ Tracking ได้ที่ http://www.thaiparcels.com/ecom/dtrack.php
รายการสั่งซื้อเลขที่ :24668 วันที่ทำการจัดส่ง :14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
29 มี.ค. 2560 15:44 น.
วิธีการจัดส่ง :TP Logistics พัสดุภัณฑ์ไทย (Express จัดส่งถึงบ้าน ทุกขนาดสินค้า) น.น.ไม่เกิน 500 ก.ก. ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ
CBI041703290003 กรุณาเปิดโทรศัพท์มือถือ รอรับสายที่จะติดต่อจากทาง TP Logistics เพื่อส่งสินค้าให้กับท่าน และ ตรวจสอบ Tracking ได้ที่ http://www.thaiparcels.com/ecom/dtrack.php
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 22108 พัสดุ

CONTACT US

083-2940604, 094-9092483, ID LINE : dawfilter

หน้าที่เข้าชม3,251,087 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด903,132 ครั้ง
เปิดร้าน17 มิ.ย. 2556
ร้านค้าอัพเดท30 มี.ค. 2560

หมวดหมู่สินค้า

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

MENU

Go to Top